«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

Αρειος Πάγος : Πρέπει να αιτιολογείται η απόρριψη του αιτήματος αναβολής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ :
Η κατηγορουμένη εντολίς μου κατεδικάσθη ερήμην και άσκησε έφεση.
Κατά τη δικάσιμο της εφέσεως όμως ασθενούσε.
Για το λόγο αυτόν, εμφανίσθηκε ο σύζυγός της οποίος ζήτησε εκ μέρους της αναβολή, προσκομίζοντας παράλληλα στο Δικαστήριο και την οικεία ιατρική γνωμάτευση.
Το Δικαστήριο ωστόσο απέρριψε
-χωρίς αιτιολογία-  
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

το αίτημα της αναβολής καθώς και την ασκηθείσα έφεση ως ανυποστήριχτη.
Στη συνέχεια ασκήσαμε αναίρεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου μας,
το οποίο με την υπ' αριθμ. ...... /200* απόφασή του ανήρεσε την απόφαση του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης,
διότι κακώς θεώρησε την έφεση ως ανυποστήριχτη
και
μη ορθώς (αναιτιολογήτως) απέρριψε το νομοτύπως υποβληθέν αίτημα αναβολής της κατηγορουμένης εντολίδος μου.

{ΣΗΜ. : Περίληψη της αποφάσεως του Αρείου Πάγου δημοσιεύθηκε ήδη στο περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη", όπου και σύμφωνο σχόλιο της σύνταξης}.