«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Α.Π. 742 /199* Δικαίωση εκμισθωτή (μη ιδιοκατοίκηση δ/σματος από τον υπέρ ού η καταγγελία γιό του) …

Σύντομο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ : Ο Α. εκμίσθωσε στην Ζ. (ως κύρια κατοικία της) ένα δ/σμα ιδιοκτησίας του. Αργότερα ο Α. ζήτησε (με σημείωση επί της αποδείξεως ενοικίου) την απόδοση της χρήσης του μισθίου λόγω ιδιοκατοικήσεως του γιού του Φ. Επειδή όμως ο τελευταίος δεν το ιδιοκατοίκησε εντός του 4μήνου, η Ζ. ενήγαγε τους πελάτες-εντολείς μου Α. και Φ. ζητώντας αποζημίωση 24 μηνιαίων μισθωμάτων, έξοδα μεταστεγάσεώς της, περαιτέρω ζημία από τη διαφορά του νέου της μισθώματος καθώς και την δικαστική της δαπάνη.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 ΘεσσαλονίκηΤο πρωτόδικο Δικαστήριο (πρωτοδίκης κ. Ι. Πατρίκιος) έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή της Ζ. και μάλιστα με εξ ολοκλήρου προσωρινώς εκτελεστή διάταξη της αποφάσεώς του, καταδικάζοντας τους Α. και Φ. και στα σχετικά δικαστικά έξοδα. Το Δικαστήριο αυτό δεν έκανε δεκτό τον πλήρως αποδειχθέντα ισχυρισμό μας ότι ο Φ. δεν ιδιοκατοίκησε λόγω ανωτέρας βίας, συνισταμένης στο γεγονός ότι αμέσως κατά τον κρίσιμο διάστημα έγινε δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στις Η.Π.Α.

Ασκήσαμε αμέσως έφεση και αποφασίσαμε να καταβάλουμε τα προσωρινώς επιδικασθέντα με κάθε επιφύλαξη. Το Εφετείο Θεσσαλονίκης (πρόεδρος Λουκάς Λυμπερόπουλος και δικαστές Φ. Κετσιτζίδης και Θ. Βλάχος) έκανε δεκτή σχετική ένστασή μας και θεώρησε ότι η σχετική σημείωση του Α. σε απόδειξη ενοικίου (: «χρειαζόμαστε το δ/σμα για ιδιοκατοίκηση του γιού μου Φ.») ακόμα και αν ήθελε θεωρηθεί ως καταγγελία της μισθώσεως, αυτή είναι άκυρη λόγω μη κοινοποιήσεώς της και στον σύζυγο της Ζ (άρθρο 612Α του Α.Κ.). Έτσι (ορθά) κρίνοντας εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση.

Τότε επιδώσαμε στην Ζ. την Εφετειακή απόφαση με Όχληση-Πρόσκληση προς επιστροφή των εισπραχθέντων ποσών από αυτή με βάση την πρωτόδικη απόφαση.

Η Ζ. απάντησε με άσκηση Αιτήσεως Αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο Δικαστήριο της χώρας (με απορριπτική επίσης εισήγηση του ορισθέντος αρειοπαγίτη) εξέδωκε τελικά την ως άνω απόφασή του [Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης, μέλη οι αρειοπαγίτες Δημ. Πρίντζης, Παν. Δημόπουλος, Νικ. Ανδρουτσόπουλος και Κ. παπαλάκης], η οποία οδήγησε σε αναγκαστική αλλαγή στάσης από την αντίδικο.

Μετά την ως άνω απόφαση του Αρείου Πάγου δηλαδή, η ενάγουσα-αναιρεσείουσα Ζ. αναγκάσθηκε να επιστρέψει εντόκως στους πελάτες μου Α. και Φ., κάθε ποσό που αυτή είχε εισπράξει από αυτούς αδικαιολογήτως !
Τέλος καλό, όλα καλά.

Υ.Γ. : Θυμήθηκα τον δικαστικό μας αυτόν αγώνα στη μνήμη του εξαίρετου πελάτη μου κ. Α., που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας όμως πίσω του μια λαμπρή οικογένεια. Να ‘ναι όλοι τους καλά να τον θυμούνται με αγάπη.
Γ.Βρ.