«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Ολομέλεια Επιστημονικών Φορέων Ελλάδας 20.4.2010

Από την Ολομέλεια των Επιστημονικών Φορέων (μεταξύ των οποίων βεβαίως οι Δικηγορικοί Σύλλογοι) εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου, αναφορικά με την σημερινή πολιτική-οικονομική κατάσταση της χώρας μας. Αξίζει της προσοχής όλων μας. Καλή ανάγνωση. Γ.Βρ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 20.4.2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών συνεδρίασε η επιτροπή των Επιστημονικών Φορέων, η οποία κατάρτισε την ακόλουθη διακήρυξη:
Εμείς οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων διαπιστώνουμε ότι ζούμε μία κρίση, χωρίς προηγούμενο μετά τη μεταπολίτευση.
Μια κρίση που ξέσπασε το 2008. Απλώθηκε σε όλο τον πλανήτη. Και σήμερα απειλεί με χρεοκοπία τους αδύνατους του συστήματος και, φυσικά, και την χώρα μας .
Τα σταθεροποιητικά προγράμματα της Ε.Ε. δεν μπόρεσαν να αναχαιτίσουν την κρίση. Στηρίζονται σε περιοριστικές πολιτικές, που διευρύνουν τη λιτότητα και την ύφεση.
Τα περισσότερα κράτη της Ε.Ε., έχουν δημοσιονομικά ελλείμματα μεγαλύτερα του 3% και χρέη μεγαλύτερα του 60% του ΑΕΠ. ʼλλα έχουν μικρότερες αποκλίσεις από τα κριτήρια του Μάαστριχτ και άλλα πολύ μεγαλύτερες. Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα έχει παραβιαστεί από τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Η Βρετανία έχει μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα από την Ελλάδα. Το έλλειμμά της ανέρχεται στο 12,9%.
Διερωτόμαστε και επισημαίνουμε.
Γιατί λοιπόν τόσος δημοσιονομικός πανικός; Γιατί απώλεια εθνικής κυριαρχίας; Γιατί αυτός ο εκφοβισμός;
Διαρκής και μόνιμη λιτότητα η σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι, το επιστημονικό δυναμικό, οι συνταξιούχοι, οι χαμηλές και μεσαίες εισοδηματικές τάξεις, της χώρας μας. . Διαρκής, αυστηρή επιτήρηση με μια ασφαλή και εύκολη γι’ αυτούς συνταγή:
O τον αποπληθωρισμό αμοιβών και τιμών,
O την απρογραμμάτιστη και χωρίς μεθόδευση και αρχές απελευθέρωση των αγορών,
O τη μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και την μείωση του αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο,
O την αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση,
O την παραπέρα ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων,
O την άφρονα ιδιωτικοποίηση της κρατικής περιουσίας, που κεφαλαιοποίησε τους κόπους και τις καταθέσεις πολλών γενεών στην πορεία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους,
O την επαναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος,
O την περικοπή των κοινωνικών δαπανών για παιδεία, υγεία, πρόνοια,
O την αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων .
Αυτά τα μέτρα έχουν ήδη επιβληθεί. Αυτά και όμοιά τους θα επιβληθούν στο άμεσο μέλλον. Τα θεωρούν μέτρα άμεσης απόδοσης για να ξεπεραστεί η κρίση, που προκλήθηκε από τον τρόπο διαχείρισης, διακυβέρνησης της χώρας τα τελευταία χρόνια, με το στρεβλό αναπτυξιακό και καταναλωτικό μοντέλο της χώρας και τις μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονισμούς και επανιδρύσεις του κράτους, που έμειναν στα χαρτιά.
Αυτή η διαχείριση, αυτή η διακυβέρνηση και αυτές οι πολιτικές προκάλεσαν τα ελλείμματα και διεύρυναν το δημόσιο χρέος. Κατασκεύασαν μία οικονομία με «γυάλινα πόδια». Με συνθήκες μεγάλης πιστοληπτικής υποβάθμισης..
Η πολιτική «νέων συμπληρωματικών μέτρων», με την «τεχνογνωσία» του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα προκαλέσει νέα καταιγίδα. Επίταση και νέα ύφεση. Νέο και βαθύτερο βύθισμα της πραγματικής οικονομίας.
Με την τεχνογνωσία του ΔΝΤ και την εγκατάλειψη των προγραμματικών στόχων της αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δοκιμάζεται η ίδια η δημοκρατική αντίληψη και διάρθρωση της Ελληνικής Πολιτείας. Υφίσταται μια γενικευμένη κρίση πια. Το τελευταίο διάστημα ακυρώθηκε ο ουσιαστικός δημόσιος διάλογος. Επιχειρείται προκλητικά η ακύρωση της δημιουργικής διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων.
Αναβαθμίζοντας την παρέμβαση των επιστημονικών φορέων της χώρας προωθούμε το «Συντονιστικό Συμβούλιο Επιστημονικών Φορέων Ελλάδας» για να συμβάλλουμε στην ολοκληρωμένη και σφαιρική προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα του Έλληνα Πολίτη, την ανάπτυξη της χώρας.
Στις κρίσιμες αυτές στιγμές προτείνουμε.
Επιθετική πολιτική με νέα αναπτυξιακά μέτρα, άμεσης απόδοσης και μακρόπνοης λογικής.
O ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων επιτηδευματιών, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας,
O ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων,
O στήριξη και ενίσχυση της ελληνικής γεωργίας, του πρωτογενούς τομέα ευρύτερα και της ελληνικής περιφέρειας
O στήριξη μιας ελληνικής βιομηχανίας υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλής εξειδίκευσης
O χρήση νέων τεχνολογιών και εισαγωγή καινοτομικών μεθόδων
O ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού, για να στηριχθεί η συνολική ζήτηση
O αλλαγή του καταναλωτικού προτύπου που οδήγησε στην αύξηση των εξαγωγών και μείωση των εισαγωγών
O αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας.
Μια νέα δημοσιονομική πολιτική με μέτρα και αυτά άμεσης απόδοσης.
O με κτύπημα της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής,
O των μεσαζόντων και της κρατικής σπατάλης,
O με ανακατανομή του Εθνικού Εισοδήματος,
O με δημόσιες επενδύσεις σε έργα υποδομών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
O την δημιουργία νέας φορολογικής συνείδησης στον πολίτη.
Δηλώνουμε το δυναμικό και δημιουργικό παρόν μας.
O Για να προασπίσουμε την εύρυθμη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών,
O Για να υποδείξουμε και να σταθούμε αρωγοί στις απαιτούμενες νέες αποτελεσματικές κυβερνητικές πολιτικές
O Για να προασπίσουμε τα δικαιώματα του έλληνα πολίτη στην ακώλυτη προσφυγή στη δικαιοσύνη,
O Για να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια των συναλλαγών και των περιουσιακών δικαιωμάτων του,
O Για να προασπίσουμε το δικαίωμα του και την πρόσβαση στην υγεία και πρόνοια, στην προστασία του περιβάλλοντος και του δημόσιου πλούτου, στην ακώλυτη οικονομική του δραστηριότητα και όλα τα άλλα συνταγματικά προστατευόμενα αγαθά.
O Για να προασπίσουμε την Ελληνική Παιδεία και εκπαίδευση, αποτρέποντας την ισοπέδωση της πανεπιστημιακής παιδείας και την φαλκίδευση των επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της.
Αυτό επιβάλλει το ελάχιστο χρέος μας απέναντι στη χώρα και τις επόμενες γενιές.

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δημήτριος Παξινός
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κωνσταντίνος Βλαχάκης
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ευθύμιος Πρεκετές
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Μανώλης Καλοκαιρινός
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Αθανάσιος Κατσίκης
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Δημήτρης Βαγιωνάς
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κωνσταντίνος Λουράντος
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θεόδωρος Μαρκόπουλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πελοπίδας Καλλίρης
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γιάννης Αλαβάνος

Από το Γραφείο Τύπου


Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

H (μη) σύνταξη των (νέων ιδίως) δικηγόρων

Από τον τον πρώην πρόεδρο τυο ΔΣΘ κ. Δημ. Γραούφα λάβαμε και δημοσιεύουμε ανοιχτή επιστολή του προς τον Υπουργό Απασχολησεως κ. Λοβέρδο. Θέμα της επιστολής είναι το δραματικό ζήτημα της συνταξιοδότησης ιδίως των νέων δικηγόρων. Διότι ναι , κυρίες και κύριοι, και στο θέμα αυτό ... άλλος ε΄χει το όνομα και άλλοι την χάρη. Διαβάστε ...Προς Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ.Ανδρέα Λοβέρδο
Σταδίου 29
101 10 ΑΘΗΝΑ


Κύριε Υπουργέ


Γνωρίζω το δυσβάστακτο βάρος που αναλάβατε με στόχο την αναζήτηση λύσεων που θα κάνουν βιώσιμο το ασφαλιστικό μας σύστημα και επειδή από τις πρώτες δηλώσεις σας είδα ότι στις προτεραιότητές σας είναι η αντιμετώπιση του ασφαλιστικού με την έννοια της διόρθωσης λαθών και δημιουργίας προοπτικής, θα μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει μία ωρολογιακή βόμβα στο θεμέλιο του ασφαλιστικού μας συστήματος που όταν εκραγεί θα οδηγήσει σε κοινωνικές εκρήξεις.

Αναφέρομαι ειδικότερα στην καθιέρωση με τον νόμο 2084/92 δύο κατηγοριών ασφαλισμένων σε κάποια ταμεία, αυτών που ασφαλίστηκαν πριν την
31-12-1992 και αυτών που ασφαλίζονταν μετά την 1-1-1993.Κι΄αυτό γιατί οι μετά την 1-1-93 ασφαλισμένοι( που στην ολότητά τους σχεδόν επιλέγουν την 1η ασφαλιστική κατηγορία) ,καταβάλλοντας σχεδόν ίδιες εισφορές με τους προ της 31-12-92 ασφαλισμένους, θα προσδοκούν σύνταξη που σε αρκετές περιπτώσεις(π.χ. δικηγόροι)θα ανέρχεται στο 40% περίπου της σύνταξης των παλαιών ασφαλισμένων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι με τα σημερινά δεδομένα οι μετά την 1-1-93 δικηγόροι θα προσδοκούν μετά από 40 χρόνια δικηγορίας σύνταξη που δεν θα ξεπερνά τα 650 Ευρώ μηνιαίως.

Η δυσμενής αυτή μεταχείριση των νέων ασφαλισμένων πέραν του ότι είναι άδικη είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει κοινωνική αναταραχή όταν οι μετά το
1993 ασφαλισμένοι αρχίσουν να συνειδητοποιούν αυτό που τους περιμένει.

Η εξάλειψη της διάκρισης παλαιών και νέων ασφαλισμένων με την έννοια της βελτίωσης της θέσης των νέων ασφαλισμένων αποτέλεσε αίτημα του δικηγορικού σώματος το οποίο σε ψήφισμα της Ολομέλειας προέδρων δικηγορικών συλλόγων την 1-12-2007 το πρόβαλλε ως αίτημα του κλάδου και μάλιστα είχε αποφασισθεί όπως με δαπάνες του σώματος συνταχθεί αναλογιστική μελέτη(πριν την ενσωμάτωση του Ταμείου Νομικών στο ΕΤΑΑ) για να αναζητηθεί λύση λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι στον κλάδο των μηχανικών με τον νόμο 3518/2006 δόθηκε κάποια υποφερτή λύση με την έννοια της σμίκρυνσης της διαφοράς παλαιών και νέων μηχανικών σε ότι αφορά τις συντάξιμες παροχές.

Ως πρόεδρος τότε(την περίοδο 2005-2008) του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης είχα θέσει και συζητήσει το θέμα διαδοχικά με τους τότε Υπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης κ.κ. Τσιτουρίδη (και σε επίσκεψή του στον ΔΣΘ στις 2-3-2007), Μαγγίνα και Φάνη Πάλλη-Πετραλιά οι οποίοι αναγνώριζαν ότι υπάρχει πρόβλημα κι΄ ότι πρέπει στο μέλλον να αναζητηθεί λύση.

Κύριε Υπουργέ


Γνωρίζω το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά μας ταμεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Υπουργείο σας. Νομίζω όμως ότι θα προσφέρετε τα μέγιστα δημιουργώντας προοπτική για το ασφαλιστικό μας σύστημα και τις νεώτερες γενιές ασφαλισμένων αν ανοίξετε και αυτό το θέμα και αναζητήσετε λύση μετά από διάλογο με στόχο την εξάλειψη της διάκρισης παλαιών και νέων ασφαλισμένων(με αναβάθμιση των νέων
ασφαλισμένων) για να μην αισθάνονται οι νεώτερες γενιές ότι αποτελούν τους «παρίες» του ασφαλιστικού μας συστήματος.


Θεσσαλονίκη 10-3-2010
Με εκτίμηση


Δημήτρης Γαρούφας
πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Τηλ.2310 266986-6932542910 Καλαποθάκη 10
546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Email: garoufas@otenet.gr