«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Μοσάντ : ΤΟ παγκόσμιο Υπερ-Κράτος ;


Κράτος, στα ελληνικά σημαίνει δύναμη, ισχύς, βία. Για αυτό στην ελληνική «μυθολογία» οι βοηθοί του υπέρτατου Δία, κατά την εκτέλεση των εντολών του, ήσαν, ακριβώς, το Κράτος και Κράτος, στα ελληνικά σημαίνει δύναμη, ισχύς, βία. Για αυτό στην ελληνική «μυθολογία» οι βοηθοί του υπέρτατου Δία, κατά την εκτέλεση των εντολών του, ήσαν, ακριβώς, το Κράτος και η αδελφή του, η Βία.
Το κράτος –μας δίδασκε ο μεγάλος δάσκαλός μας, αείμνηστος, Αριστόβουλος Μάνεσης- διαθέτει το μονοπώλιο της νομιμοποιημένης βίας. Το νόμιμο, όμως, δηλ. το Δίκαιο το καθορίζει ο ισχυρός, ο κρατών, οι κρατούντες, εν διαλεκτική έστω συναρτήσει προς την αντίσταση, την αντί-θεση, των εκάστοτε διοικουμένων-αντιπολιτευτικών δυνάμεων…
Η ισχύς των κρατών ή των κρατούντων εντός αυτών μπορεί να είναι οικονομική (π.χ. τρόπος παραγωγής και τρόπος διανομής του παραγομένου πλούτου, μέθοδοι εξαγοράς συνειδήσεων, επιβολή embargo κλπ), πολιτισμική (λ.χ. προ-διαμόρφωση και ανα-παραγωγή των «κακών» και των «καλών» στην κινηματογραφική-τηλεοπτική βιομηχανία κλπ), ηθική (λ.χ. θρησκευτικού ή άλλου τύπου κλπ)… Εν τέλει, ωστόσο, η ισχύς ενός κράτους ή των κρατούντων εντός αυτού δεν μπορεί παρά να είναι στρατιωτική-πολεμική-αμυντική ή επιθετική…
Τμήμα της κρατικής ισχύος είναι βέβαια και οι αστυνομικές δυνάμεις καταστολής. Αυτονόητο ότι αυτές δρουν (νομίμως) μόνο στα πλαίσια συγκεκριμένης (εσωτερικής) εννόμου τάξεως.
Τι γίνεται , όμως, όταν οι μυστικές αστυνομικές δυνάμεις κράτους μπορούν και δρουν (και μάλιστα τόσο αποτελεσματικά) και εκτός των εδαφικών ορίων του Κράτους τους ; Αν όσα το δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας το οποίο παραθέτουμε ισχύει, θα μπορούσε κανείς να μιλήσει ίσως για ένα Παγκόσμιο Υπερ-Κράτος;
Γ.Β.