«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Ιστορίες (περί) Ελληνικής Ιθαγενείας ...Ανεβάζω σήμερα 3 , νηφάλιες νομίζω, προσεγγίσεις για ένα ζήτημα το οποίο θα δίχαζε ίσως αρκετούς συμπατριώτες μας. Το 1ο παρουσιάζει την άγνωστη ιστορία των κατά καιρούς ρυθμίσεων περί Ελληνικής Ιθαγενείας. Το 2ο εκθέτοντας ορισμένεςν "αντιρρήσεις", αποτελεί την "αντίθεση", ενώ το 3ο την "θέση" για τις πρόσφατες σχετικές ρυθμίσεις. Η "σύνθεση" επαφίεται στην καλόπιστη κρίση των αναγνωστών μας ...