Το πρώτο αυτοδιαχειριζόμενο κυλικείο άρχισε να λειτουργεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης! Η δημιουργία αυτού του τύπου κυλικείου αποτελεί την πρώτη από μια σειρά πρωτοβουλιών που προγραμματίζουν οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Ιδρύματος, την ανάπτυξη ιδίων εσόδων του ΑΠΘ και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.

Με την εφαρμογή αυτού του μοντέλου επιδιώκεται η συγκράτηση των τιμών σε λογικά επίπεδα και η ανακατανομή του κέρδους στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς προβλέπεται για τη λειτουργία του οι προμηθευτές να χορηγήσουν τρεις υποτροφίες για τη σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΝΟΠΕ). Επίσης, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τους φοιτητές. Παράλληλα, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την ποιότητα των προϊόντων και την προώθηση καλών διατροφικών πρακτικών, όπως η διάθεση φρέσκων φρούτων και λαχανικών καθώς και βιολογικών προϊόντων.

Ο πρύτανης

«Πρόκειται για μία πρακτική που ανήκει στο πλαίσιο μιας πολιτικής αυτοδιαχείρισης, ανάπτυξης των ιδίων εσόδων και αξιοποίησης των δικών μας δυνατοτήτων. Οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης και οι πολύ μεγάλες περικοπές του τακτικού προϋπολογισμού που έχουμε υποστεί φέτος ως πανεπιστήμιο μας οδηγούν στην αναζήτηση και εξεύρεση λύσεων σε εντελώς νέες κατευθύνσεις για τη διαχείριση των οικονομικών του πανεπιστημίου», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ, Γιάννης Μυλόπουλος.

Η πιλοτική λειτουργία του κυλικείου θα διαρκέσει τρεις μήνες και στο διάστημα αυτό θα ανακοινωθεί η ακριβής διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων για την επιλογή των απασχολούμενων φοιτητών. Το πρώτο αυτοδιαχειριζόμενο κυλικείο βρίσκεται στο κτίριο της σχολής ΝΟΠΕ.

2.-