«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

ΑΚΡΙΒΗ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ... Αύξηση των τιμών των μεγαροσήμων εως 600%

Θεσσαλονίκη, 6 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην πρόσφατη αύξηση των τιμών των μεγαροσήμων, η οποία φθάνει μέχρι το ποσοστό 600%.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καταδικάζει τέτοιες αυθαίρετες και πέρα από κάθε λογική αυξήσεις τιμών και μάλιστα εν μέσω οικονομικής κρίσης, οι οποίες τελικά επιβαρύνουν τον Έλληνα πολίτη που προσφεύγει στα Δικαστήρια της χώρας.

Η ψήφιση τέτοιων διατάξεων αναδεικνύει την αδιαφορία του κράτους για τη δεινή οικονομική κατάσταση ολόκληρης της κοινωνίας. Η προώθηση ρυθμίσεων αντιλαϊκού χαρακτήρα περιορίζει ουσιαστικά το αναφαίρετο δικαίωμα των Ελλήνων για προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να αντιτάσσεται και να μάχεται ενάντια στην εφαρμογή τέτοιου είδους διατάξεων που δυσχεραίνουν την οικονομική κατάσταση τόσο των πολιτών όσο και των μαχόμενων δικηγόρων στις καθημερινές τους συναλλαγές στα Δικαστήρια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης

Ο Γεν. Γραμματέας
Χρήστος Ηρ. Ράπτης