«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Οι μισθοί των δικηγόρων του Δημοσίου

Αυξήσεις από 10% εώς 15%, σε βάθος τριετίας, έχουν να λαμβάνουν οι έμμισθοι δικηγόροι του Δημοσίου, ενώ πολύ περισσότερο αυξάνονται οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων των ανεξάρτητων Αρχών.

Αυτό προβλέπει απόφαση που συνυπογράφουν ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιλτιάδης Παπαϊωάννους, ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ντίνος Ρόβλιας και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Φιλιππος Σαχινίδης και αφορά τις αποδοχές των δικηγόρων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρώτου και δεύτερου βαθμού) και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την επίμαχη απόφαση, οι αποδοχές (βασικός μισθός) των εμμίσθων δικηγόρων οι οποίοι μπορούν να παρασταθούν στο Πρωτοδικείο, ανέρχονται στα 1.250 ευρώ, των εμμίσθων δικηγόρων οι οποίοι μπορούν να παρασταθούν στο Εφετείο στα 1.652 ευρώ και των δικηγόρων, οι οποίοι μπορούν να παρασταθούν στα τρία μεγάλα δικαστήρια της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας, Αρειο Πάγο και Ελεγκτικό Συνέδριο) στα 1.906 ευρώ.

Παράλληλα, επανέρχεται το χρονοεπίδομα 2% επί του βασικού μισθού για κάθε δύο χρόνια δικηγορίας από την ημερομηνία εγγραφής στα μητρώα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

Να σημειωθεί ότι προ επταετίας (2004) είχε σταματήσει η χορήγηση του χρονοεπιδόματος στους δικηγόρους του Δημοσίου κ.λπ.

Επίσης, οι έμμισθοι δικηγόροι θα λαμβάνουν το επίδομα οικογενειακής παροχής (τέκνων), όπως και τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα), καθώς και το επίδομα αδείας (τα τρία τελευταία όχι πλήρη, αλλά με τις σχετικές περικοπές).

Ακόμη, όσοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας θα λαμβάνουν επίδομα 250 ευρώ, ενώ όσοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης νομικής υπηρεσίας θα λαμβάνουν επίδομα 400 ευρώ.

Με άλλη, δεύτερη, απόφαση των κ.κ. Ρόβλια και Σαχινίδη, οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων των ανεξάρτητων διοικητικών ή ρυθμιστικών Αρχών (π.χ. Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης αυξάνονται πέραν του 10-15% και κατά 400 ευρώ μηνιαίως.

Επιπρόσθετα, οι δικηγόροι των Αρχών κ.λπ. λαμβάνουν και το χρονοεπίδομα 2%.

Η αύξηση των αποδοχών των έμμισθων δικηγόρων και των δύο επίμαχων κατηγοριών έχει αναδρομική ισχύ από 1 Νοεμβρίου 2011 και θα είναι σταδιακή σε βάθος χρόνου τριετίας, σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 4024/2011 που αναφέρεται στο ενιαίο μισθολόγιο, την εργασιακή εφεδρεία και το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

πηγή :

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12333&subid=2&pubid=112831292

Οι συνολικές αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας εντολής στο δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, είναι χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες που ελάμβαναν με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς.

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης με αφορμή δημοσιεύματα, αναφορικά με τις αμοιβές των έμμισθων δικηγόρων, οι οποίες όπως έγινε γνωστό χθες αυξάνονται σε βάθος χρόνου κατά 10%-15%, αναδρομικά από 1η Νοεμβρίου .
Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων καθορίστηκαν με τη 2/17132/0022/28-2-2012 (ΦΕΚ 498 Β΄/2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως όριζε εξουσιοδοτική διάταξη του νόμου για το ενιαίο μισθολόγιο.
«Με βάση την ανωτέρω Κ.Υ.Α., προκύπτει ότι ο βασικός μισθός των δικηγόρων με πάγια εντολή, είναι μεν αυξημένος, όπως αντίστοιχα αυξημένος είναι και για τους δημοσίους υπαλλήλους, με το ενιαίο μισθολόγιο», σημειώνει η ανακοίνωση.
Ωστόσο, όπως επισημαίνεται , «οι συνολικές αποδοχές τους, είναι χαμηλότερες, σε σχέση με εκείνες που ελάμβαναν με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς».