«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Απόλυση δημοσίου υπαλλήλου - παραπομπή στο 7μελές ΣτΕ


Επιβολή πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης σε βάρος δημοσίου υπαλλήλου
Απόλυση δημοσίου υπαλλήλου κατόπιν επιβολής εις βάρος του της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως.

Οι σχετικές με την απόλυση διαφορές υπάγονται στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος, στο οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα ασκήσεως ουσιαστικής υπαλληλικής προσφυγής, επιτρέπει μεν τη θέση υπαλλήλου σε ειδική κατάσταση (διαθεσιμότητα, προσωρινή αργία), απαγορεύει, όμως, την άμεση εκτέλεση της ποινής πριν από την έκδοση αποφάσεως επί της προσφυγής από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Διάταξη, σύμφωνα με την οποία η ως άνω ποινή εκτελείται εφόσον παρέλθει άπρακτη η εξάμηνη προθεσμία για την εκδίκαση της προσφυγής από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αντίκειται στην ανωτέρω συνταγματική διάταξη και η πράξη απόλυσης είναι ακυρωτέα ως προώρως εκδοθείσα.

Παραπομπή της υποθέσεως στην επταμελή σύνθεση λόγω σπουδαιότητας.
[πηγή Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου των εκδόσεων ΣΑΚΚΟΥΛΑ - Τεύχος 6/2012 ]