«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων σε 8 δήμους της Θεσσαλονίκης

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων ξεκινά τη Δευτέρα 15 Απριλίου σε οκτώ δήμους της Θεσσαλονίκης :
Πρόκειται για τις δημοτικές ενότητες

Πολίχνης, 
Σταυρούπολης, 
Ευκαρπίας του δήμου Παύλου Μελά, Αγίου Παύλου,

Νεάπολης, 
Πεύκων, 
Συκεών του δήμου Νεάπολης-Συκεών

και Τριανδρίας του δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα στοιχεία θα παραμείνουν αναρτημένα για δύο μήνες (έως τις 17 Ιουνίου 2013) στα αντίστοιχα Γραφεία Κτηματογράφησης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κτηματολόγιο ΑΕ, εκτός από την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο Γραφείο Κτηματογράφησης απεστάλησαν ταχυδρομικά αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε δικαιούχο.

Σκοπός της ανάρτησης είναι, μέσω της δημοσιότητας των στοιχείων, να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα στην καταγραφή των ιδιοκτησιών τους.
Μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης, που περιλαμβάνει την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης/ ενστάσεων και την αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία οριστικοποιούνται, τελειώνει η μελέτη κτηματογράφησης και ξεκινά να λειτουργεί το Εθνικό Κτηματολόγιο στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του Υποθηκοφυλακείου.

Στοιχεία για τη μελέτη κτηματογράφησης
Η συνολική έκταση της περιοχής μελέτης είναι 37.880 στρ. Καταγράφηκαν 30.291 γεωτεμάχια επί των οποίων δηλώθηκαν 228.675 δικαιώματα, ενώ 12.075 δικαιώματα προέκυψαν από την επεξεργασία άλλων στοιχείων, παρότι δεν δηλώθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους (πχ. περίπτωση συνιδιοκτησίας, όπου ο ένας συνδικαιούχος δήλωσε το ποσοστό του και ο άλλος όχι, ή περίπτωση που από τον ίδιο τίτλο ιδιοκτησίας προκύπτουν δύο δικαιώματα εκ των οποίων το ένα δηλώθηκε και το άλλο όχι κ.ο.κ.).
Επίσης, 1.161 γεωτεμάχια έλαβαν τον χαρακτηρισμό «αγνώστου ιδιοκτήτη» (ποσοστό 3,83%), καθώς δεν δηλώθηκαν από τους πιθανούς δικαιούχους, ενώ για 352 γεωτεμάχια δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους στους χάρτες (ποσοστό 0,15%).
Σε ό,τι αφορά τα ανεντόπιστα γεωτεμάχια, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Κτηματογράφησης για να ολοκληρώσουν την καταγραφή των ιδιοκτησιών τους (να το εντοπίσουν). Εάν και πάλι δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των ορίων του ακινήτου, οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν αυτοψία, η οποία θα διενεργηθεί από το προσωπικό του Γραφείου.

Αντίστοιχα, όσοι δεν έχουν προσέλθει στη διαδικασία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα και οι ιδιοκτησίες τους έχουν λάβει το χαρακτηρισμό «αγνώστου ιδιοκτήτη» έχουν μία ακόμα ευκαιρία κατά τη διάρκεια της Ανάρτησης να καταγράψουν το δικαίωμά τους και να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο ΑΕ.

Σημείωση : 
Το δικηγορικό μας γραφείο 
είναι στη διάθεση 
κάθε ενδιαφερομένου (εντολέα μας).