«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Φορο-Επιδρομή 2014


Σημαντικές επιβαρύνσεις
θα φανούν για εκατομμύρια φορολογούμενους με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του 2014. Πρόκειται για το αποτέλεσμα αλλαγών που έχουν θεσπιστεί για το φετινό εισόδημα αλλά θα αποτυπωθούν στα επόμενα εκκαθαριστικά.

Οι αλλαγές αυτές είναι :

-    Κατάργηση του αφορολόγητου για ελευθέρους επαγγελματίες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών έως 50.000 φορολογείται με συντελεστή 26% και υψηλότερο εισόδημα φορολογείται με 33%. Ο φορολογικός συντελεστής των Ο.Ε. και Ε.Ε. αυξάνεται από το 20 στο 26%.

-    Καταργείται το αφορολόγητο όριο για εισόδημα από ενοίκια. Εισόδημα έως 12.000 φορολογείται με συντελεστή 11% και το υπερβάλλων με συντελεστή 33%.

-    Καταργούνται μια σειρά από φοροαπαλλαγές όπως αυτές για δαπάνη διδάκτρων, ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων, ενοικίου κύριας κατοικίας, ενοικίου παιδιών που σπουδάζουν στην Ελλάδα, ασφαλίστρων κ.α.

Αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών είναι να αυξάνεται κατακόρυφα ο φόρος εισοδήματος για επαγγελματίες, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων.
[ Πηγή: άρθρο του Σπύρου Δημητρέλη / CAPITAL ]