Οι αιγυπτιακές αρχές ανακήρυξαν σήμερα "τρομοκρατική οργάνωση"