Κίνδυνο για τον ίδιο τον θεσμό της τραπεζικής πίστης αποτελεί ο συνδυασμός πρόσβασης σε εκατομμύρια  καταθετικούς λογαριασμούς, άρσης τραπεζικού απορρήτου και -κυρίως- δυνατότητας της εφορίας για κατασχέσεις εξπρές, μέσω ενός απλού e-mail, σε περίπτωση επέκτασης του μέτρου και στο πλήθος των Ελλήνων φορολογούμενων με λογαριασμούς μισθοδοσίας οι οποίοι λόγω κουρέματος μισθών και απανωτών χαρατσιών αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Την τριπλή αυτή δυνατότητα θα διαθέτει από τις 12 Οκτωβρίου η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καθώς από την ημερομηνία αυτή προγραμματίζεται να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών και το ηλεκτρονικό κατασχετήριο.
Ειδικότερα, μέσα από αυτό το σύστημα παρακολούθησης τραπεζικών λογαριασμών, οι ελεγκτές θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης εντός 24ωρών στα πλήρη τραπεζικά στοιχεία και online πρόσβασης και παρακολούθησης ύψους καταθέσεων και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος. Οι θα ζητούν μέσω ηλεκτρονικού αιτήματος από τις τράπεζες να απαντήσουν εντός 24 ωρών, εάν συγκεκριμένο ΑΦΜ, φυσικού ή νομικού προσώπου είναι πελάτης τους και τι είδους λογαριασμό διατηρεί. Η εισαγωγή και διαβίβαση θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής δικτυακής εφαρμογής που αναπτύσσεται για το σκοπό αυτό από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Εσόδων και θα προσφέρεται μέσω των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Οι ελεγκτές, αξιοποιώντας το νέο μητρώο καταθετών , θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν σε ποιες τράπεζες έχει λογαριασμό ο ελεγχόμενος, το υπόλοιπο του λογαριασμού και τις κινήσεις που έκανε και παράλληλα, να παρακολουθούν τη διαδρομή του χρήματος έως την κατάληξή του, με στόχο να εντοπίσουν ύποπτες συναλλαγές.

Πρόσβαση στο Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών θα έχουν όλες οι υπηρεσίες των φοροελεγκτικών υπηρεσιών
(ΣΔΟΕ,
Οικονομική Αστυνομία,
Οικονομικός Εισαγγελέας,
Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς και Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες).
Μαζί με το σπάσιμο του τραπεζικού απορρήτου, θα διενεργούνται με διαδικασίες εξπρές και οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις. Οι τράπεζες πλέον είναι υποχρεωμένες εντός το πολύ 18 ημερών να καταθέσουν το κατασχεθέν ποσό από τον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη, στον ειδικό λογαριασμό που έχει ορίσει το υπουργείο Οικονομικών.
Η διαδικασία θα αφορά εντολές - κατασχετήρια για δέσμευση λογαριασμών ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεων) εις χείρας τρίτων και θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τη ΓΓΔΕ προς τις τράπεζες, από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

Κάθε λογαριασμός θα συνδέεται εφεξής με τον ΑΦΜ του δικαιούχου και έτσι, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, κάθε πελάτης τράπεζας ο οποίος δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. οφείλει να τον γνωστοποιεί σε αυτήν.
ΘΑΝ. ΠΑΝ.
 
[εφημ. Η ΑΥΓΗ 09.12.2013 ]