Σε πλήρη λειτουργία αναμένεται να τεθεί ο μηχανισμός ηλεκτρονικής επίδοσης κατασχετηρίων