«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

ΕΝΦΙΑ με «καπέλο» έως και 53% και παλαιότητα που αντί να μειώνει, αυξάνει το φόρο

ΕΝΦΙΑ με «καπέλο» έως και 53% και παλαιότητα που αντί να μειώνει, αυξάνει το φόρο
Με «καπέλο» από 14% έως και 53% πληρώνουν τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) εκατομμύρια φορολογούμενοι εξαιτίας της άδικης απόφασης του υπουργείου Οικονομικών και της τρόικας να επιβάλουν το φόρο αυτόν με βάση τις αντικειμενικές αξίες του 2007, που ισχύουν για τα νεόδμητα αστικά ακίνητα, αλλά και ενός απίστευτου «τρικ» που εφαρμόζεται με τους περίφημους «συντελεστές παλαιότητας».

Οπως αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, το σύστημα υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ έχει καταρτιστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να υπερφορολογεί αδίκως εκατομμύρια ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών. Από τα στοιχεία που

αποκαλύπτουμε σήμερα και τα αναλυτικά παραδείγματα που παρουσιάζουμε, προκύπτει ότι ο υπολογισμός του κύριου ΕΝΦΙΑ για όλες τις κατοικίες παλαιότητας άνω του 1 έτους γίνεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν για τα νεόδμητα κτίρια, δηλαδή με βάση τιμές οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα των πραγματικών αξιών των ακινήτων, τα οποία υπόκεινται στο νέο αυτό φόρο. 


Ως βάση υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ χρησιμοποιούνται οι τιμές ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο, οι οποίες ισχύουν για τον υπολογισμό των φορολογητέων αξιών των νεοανεγερθέντων κτισμάτων! Από κει και πέρα, η παλαιότητα των κατοικιών που κατέχουν οι φορολογούμενοι δεν λαμβάνεται υπόψη και η τελική επιβάρυνση των φορολογουμένων δεν μειώνεται! Αυτό συμβαίνει επειδή το σύστημα υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ περιλαμβάνει «συντελεστές παλαιότητας» που δεν μειώνουν το φόρο ανάλογα με τα έτη που έχουν παρέλθει από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας, αλλά τον… αυξάνουν (!) όσο λιγότερα είναι τα έτη αυτά, δηλαδή όσο νεότερο είναι το κάθε κτίσμα! Είναι δηλαδή συντελεστές οι οποίοι κρατούν το φόρο σταθερό για τα πολύ παλαιά ακίνητα, «ηλικίας» άνω των 25 ετών, και τον αυξάνουν περαιτέρω για όσα ακίνητα έχουν παλαιότητα από 25 έτη έως και… 1 έτος!

Το αποτέλεσμα αυτών των μεθοδεύσεων είναι να υπερφορολογούνται άδικα οι περισσότεροι ιδιοκτήτες κατοικιών. Η υπερφορολόγηση οφείλεται όχι μόνο στο γεγονός ότι ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με τις «τιμές ζώνης» που καθορίστηκαν πριν από 7 χρόνια για τα νεόδμητα κτίρια, αλλά και στο ότι ο εξωπραγματικός φόρος που προκύπτει με βάση αυτές τις τιμές δεν μειώνεται με κριτήριο την παλαιότητα των ακινήτων.

Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τις απίστευτες μεθοδεύσεις με τις οποίες κατάφεραν να υπερχρεώσουν με «καπέλο» ΕΝΦΙΑ από 14% έως 53% εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων:

1) Για τον υπολογισμό του κύριου ΕΝΦΙΑ, το υπουργείο Οικονομικών έχει καθιερώσει μία κλίμακα συντελεστών Βασικού Φόρου. Οι συντελεστές αυτοί αυξάνουν όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα των τιμών ζώνης ανά τ.μ., που ισχύουν στις περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα κτίσματα. Οι συντελεστές του Βασικού Φόρου ξεκινούν από τα 2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές με τιμές ζώνης μέχρι 500 ευρώ ανά τ.μ. και φθάνουν μέχρι τα 13 ευρώ ανά τ.μ. για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές με τιμές ζώνης άνω των 5.000 ευρώ. Ως «τιμές ζώνης ανά τ.μ.», που λαμβάνονται υπόψη για την κλιμάκωση των συντελεστών του Βασικού Φόρου, νοούνται οι αντικειμενικές τιμές ανά τ.μ. που ισχύουν ανά περιοχή για νεόδμητα διαμερίσματα 1ου ορόφου με πρόσοψη σε ένα δρόμο. Δηλαδή η βάση υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ είναι οι αντικειμενικές αξίες νεόδμητων διαμερισμάτων 1ου ορόφου με μία μόνο πρόσοψη σε δρόμο.

2) Από κει και πέρα, ο φόρος που προκύπτει για κάθε κτίσμα, όσο παλαιό κι αν είναι, δεν μειώνεται, καθώς δεν εφαρμόζονται οι μειωτικοί συντελεστές παλαιότητας 0,6 έως 0,9 που ισχύουν κανονικά για τα ακίνητα «ηλικίας» ενός έτους και άνω (βλ. σχετικό πίνακα), κατά τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ αλλά και των φόρων στις μεταβιβάσεις, στις κληρονομιές, στις δωρεές και τις γονικές παροχές ακινήτων. Αντιθέτως, για τον υπολογισμό του κύριου ΕΝΦΙΑ χρησιμοποιούνται κάποιοι άλλοι… εξωπραγματικοί «συντελεστές παλαιότητας», που, αντί να μειώνουν, αυξάνουν το φόρο όσο πιο νέο είναι ένα κτίσμα! Οι «συντελεστές παλαιότητας» που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύριου ΕΝΦΙΑ είναι αυξητικοί του φόρου, όχι μειωτικοί, όπως θα ήταν το δίκαιο: ξεκινούν από το 1 για κτίσματα που έχουν ανεγερθεί από το 1930 μέχρι και πριν από 26 χρόνια και φθάνουν μέχρι το 1,25 για κτίσματα που έχουν κατασκευαστεί την τελευταία τετραετία! Ετσι, ενώ ο Βασικός Φόρος υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες ολοκαίνουριων κτισμάτων, δεν μειώνεται καθόλου για όσα από τα κτίσματα αυτά έχουν παλαιότητα άνω των 25 ετών, ενώ για όσα έχουν παλαιότητα από 25 έτη έως και 1 έτος ο Βασικός Φόρος (αν και αντιπροσωπεύει - επαναλαμβάνουμε- αντικειμενικές τιμές καινούργιων κτισμάτων) προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 5% έως και 25%, καθώς οι… «συντελεστές παλαιότητας» που χρησιμοποιούνται κλιμακώνονται από 1,05 έως 1,25!

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη
Ο υπολογισμός λοιπόν του κύριου ΕΝΦΙΑ γίνεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες νεόδμητων διαμερισμάτων, οι οποίες καθορίστηκαν πριν από 7 χρόνια, όταν οι συνθήκες στην αγορά ακινήτων ήταν εντελώς διαφορετικές και οι πραγματικές τιμές των κτισμάτων ήταν σε όλες τις περιοχές της χώρας υψηλότερες από τις αντικειμενικές. Σαν να μην έφθανε όμως αυτό, το σύστημα υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ προσαυξάνει παράνομα το φόρο, καθώς δεν προβλέπει τους κανονικούς συντελεστές παλαιότητας που ισχύουν για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και των φόρων μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών!

Αποτέλεσμα αυτών των μεθοδεύσεων είναι εκατομμύρια φορολογούμενοι να πληρώνουν άδικα «χαράτσια» ΕΝΦΙΑ με παράνομο «καπέλο» από 14% έως και 53%, όπως προκύπτει από τα αναλυτικά παραδείγματα που παραθέτουμε.ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
gpalaitsakis@e-typos.com

Δημοσιεύεται στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής