«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Βασιλικότερο του βασιλέως το ΣτΕ !!!!

ο
νομολογία
ΣτΕ
Ολ
. 2192/2014
Αντισυνταγματικότητα
της
μείωσης
των
αποδοχών
των
στρατιωτικών
ΣτΕ
O
λ
. 2080/2014
Συνταγματική
η
μη
πρόβλεψη
κοινοποίησης
στον
οφειλέτη
του
κατασχετηρίου
εγγράφου
σε
περίπτωση
κατασχέσεως
εις
χείρας
τρίτων
απαιτήσεως
οφειλέτη
του
∆ημοσίου
ΣτΕ
Ολ
.1900/2014
Συνταγματικό
το
καθεστώς
αυτοδίκαιης
αργίας
δημοσίων
υπαλλήλων
που
διαπράττουν
πειθαρχικό