«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Ανοίγουν οι Τράπεζες - Ποιές συναλλαγές επιτρέπονται;

Ανοίγουν οι τράπεζες τη Δευτέρα - τι προβλέπει η ΠΝΠ


Σωρευτική ανάληψη μετρητών έως και 420 ευρώ την εβδομάδα, αντί του ημερήσιου ορίου των 60 ευρώ για όσους το επιθυμούν, θα μπορούν από τη Δευτέρα να κάνουν όλοι οι πολίτες μέσα από τα ATM αλλά και το δίκτυο των 2.500  καταστημάτων που ανοίγουν σε όλη τη χώρα, μετά από τρεις εβδομάδες τραπεζικής αργίας. 

Το άνοιγμα του τραπεζικού δικτύου, που προβλέπεται στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), που δημοσιεύθηκε σήμερα, επιτρέπει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση και στις  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

θυρίδες που διατηρούν εντός των καταστημάτων και οι οποίες υπολογίζονται στις 200.000 περίπου συνολικά.

Εκτός από την εξυπηρέτηση των πολιτών από τα καταστήματα θα εξυπηρετούνται πλέον και οι επιχειρήσεις για συγκεκριμένες εργασίες, όπως 

η εξόφληση επιταγών, 
η πληρωμή βάσει εγγυητικών επιστολών, αλλά μόνο με πίστωση λογαριασμού, αφού στόχος είναι η αποτροπή της εκροής χρημάτων από τις τράπεζες. 
Εκτός από τις παραπάνω εργασίες οι επιχειρήσεις θα μπορούν επίσης να κάνουν και μια σειρά άλλων συναλλαγών όπως το άνοιγμα λογαριασμών για συγκεκριμένους όμως σκοπούς π.χ. η μισθοδοσία ή η εξυπηρέτηση νεοφυών επιχειρήσεων και οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στην ΠΝΠ.

Η Πράξη επιτρέπει επίσης το “σπάσιμο” προθεσμιακής κατάθεσης για επίσης όμως συγκεκριμένους σκοπούς που πρέπει να βεβαιώνονται με παραστατικά, όπως η πληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ή προς ασφαλιστικούς φορείς, 

η πληρωμή νοσηλίων 
ή διδάκτρων 
η πληρωμή μισθοδοσίας 
ή η πληρωμή ληξιπρόθεσμων δόσεων προς τις τράπεζες
Αντίθετα απαγορεύεται η πρόωρη εξόφληση δανείων, μια τάση που είχε παρατηρηθεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς αρκετοί επεδίωξαν να προστατεύσουν τις καταθέσεις τους, εξοφλώντας άλλες οφειλές τους προς τις τράπεζες.
 

Επιτρέπεται επίσης η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων και διδάκτρων, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου διενεργείται η συναλλαγή και με την προϋπόθεση ότι η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό για την πίστωση τους και
 όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.  
Στην περίπτωση των νοσηλίων στο εξωτερικό, επιτρέπεται καταβολή μέγιστου εφάπαξ ποσού δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε μετρητά ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό. 
Επιτρέπεται επίσης μεταφορά μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.
Επισυνάπτεται το ΦΕΚ για την άρση της τραπεζικής αργίας.
πηγη Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 18.7.2015