«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Εκτιμητής χρυσαφικών (Πρόσκληση)

Καλούνται οι εκτιμητές τιμαλφών, 
οι ενδιαφερόμενοι  για την καταγραφή και εκτίμηση των χρυσαφικών, τα οποία φυλάσσονται σε θυρίδα της Ε.Τ.Ε.Θεσνίκης και τα οποία ανήκουν σε σχολάζουσα κληρονομία,
όπως αποστείλουν σχετική προσφορά για την αμοιβή τους στο e-mail: 4vryzas@otenet.gr του νόμιμου κηδεμόνα της κληρονομίας
 {Υπενθυμίζεται ότι για την αμοιβή θα πρέπει να εκδοθεί το νόμιμο παραστατικό Α.Π.Υ., έστω και μηδενικής αξίας επί τυχόν προσφοράς δωρεάν εκτιμήσεως}

         Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 238435  
δρ Ιωάννης Βρύζας, δικηγόρος
.