«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΩΝ : 
Ο κηδεμών της σχολάζουσας κληρονομίας Μαρίας Παραθύρα, 
δρ Ιωάννης Βρύζας, δικηγόρος Θεσσαλονίκης, 
ενεργών 
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3190/'12 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσνίκης 
π ρ ο σ κ α λ ε ί 
οιονδήποτε εκτιμητή-χρυσοχόο να του αποστείλει, εντός 15 ημερών, έγγραφη και ενυπόγραφη προσφορά αμοιβής του για την 
(ενώπιον της Συμβ/φου κ. Κοντούδη) 
καταγραφή και εκτίμηση των πραγμάτων
τα οποία φυλάσσονται στην υπ’ αριθμ. 335 θυρίδα της Ε.Τ.Ε. Θεσνίκης. 

Οι προσφορές να αποσταλούν έως τις 14.4.2016 στο email του κηδεμόνα 4vryzas@otenet.gr 
Για οιαδήποτε σχετική πληροφορία καλέστε στο τηλέφωνο 2310238435. 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη