«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Πώληση 22 καινούργιων ακινήτων πτώχευσης


Φέρεται εις γνώσιν οιουδήποτε ενδιαφερομένου αγοραστή 
ότι
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
με δημόσιο πλειοδοτικό πλειστηριασμό 
τα παρακάτω 22 ΑΚΙΝΗΤΑ εταιρίας που πτώχευσε
- τα διαμερίσματα βρίσκονται  
στο ΚΕΝΤΡΟ της Θεσσαλονίκης 
και 
είναι εντελώς καινούρια και ακατοίκητα.


Ειδικότερα πρόκειται για τα εξής Ακίνητα -   οριζόντιες ιδιοκτησίες: 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη
δρ Γιάννης Βρύζας, δικηγόρος - ΔΜΣ ΠοινΔικ
Πρώτος Όροφος

 1.  Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα στον πρώτο όροφο με στοιχείο Δέλτα (Δ1) και πρόσοψη επί της οδού ............... αριθμ. ....... , εμβαδού μέτρων καθαρού τετραγωνικών τριάντα ενός και εβδομήντα εκατοστών (31,70 μ2) και μικτού τετραγωνικών σαράντα και ενενήντα εκατοστών (40,90 μ2) που αποτελείται από ένα (1) δωμάτιο, κουζίνα - καθιστικό (ενιαίος χώρος) και λουτροαποχωρητήριο, η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 40.449,20 ευρώ.
  η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 1 στο ποσό των 50.000 ευρώ.

 2. Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα στον πρώτο όροφο, με στοιχείο Δέλτα δύο (Δ2) και πρόσοψη επί της οδού ............., εμβαδού καθαρού μέτρων τετραγωνικών είκοσι ενός και τριάντα εκατοστών (21,30 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών είκοσι επτά και σαράντα οκτώ εκατοστών (27,48 μ2) που αποτελείται από κουζίνα - καθιστικό 9 ενιαίος χώρος) και λουτροαποχωρητήριο, η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 28.537,74 ευρώ 
  η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 2 στο ποσό των 35.000 ευρώ.

 3. Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα στον πρώτο όροφο, με στοιχείο Δέλτα τρία (Δ3) και πρόσοψη επί της οδού ,,,,,,,, εμβαδού καθαρού μέτρων τετραγωνικών τριάντα τριών και ενενήντα εκατοστών (33,90 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τριών και εβδομήντα τεσσάρων εκατοστών (43,74 μ2) που αποτελείται από κουζίνα, καθιστικό, χωλ και λουτροαποχωρητήριο, η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 43.256,40 ευρώ
  η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 3 στο ποσό των 52.000 ευρώ.
Δεύτερος όροφος.
 1. Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο, με στοιχείο Δέλτα ένα (Δ1) και πρόσοψη επί της οδού , εμβαδού καθαρού μέτρων τετραγωνικών τριάντα ενός και εβδομήντα εκατοστών (31,70 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών σαράντα και ενενήντα εκατοστών (40,90 μ2) που αποτελείται από ένα (1) δωμάτιο, κουζίνα, καθιστικό, (ενιαίος χώρος) χωλ και λουτροαποχωρητήριο, η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 38.610,60 ευρώ
  η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 4στο ποσό των 45.000 ευρώ.

 2. Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο, με στοιχείο Δέλτα τρία (Δ3) και πρόσοψη επί της οδού .........., εμβαδού καθαρού μέτρων τριάντα εννέα και εννέα εκατοστών (39,09 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών είκοσι επτά και σαράντα οκτώ εκατοστών (50,44 μ2) που αποτελείται από κουζίνα - καθιστικό (ενιαίος χώρος ) και λουτροαποχωρητήριο, η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 47.611,62 ευρώ
  η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 5 στο ποσό των 55.000 ευρώ.
Τρίτος όροφος.
6. Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα με στοιχείο Δέλτα ένα (Δ1 ) και πρόσοψη επί της οδού  ,εμβαδού καθαρού μέτρων τετραγωνικών τριάντα ενός και εβδομήντα εκατοστών (31,70 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών σαρνάντα και ενενήντα εκατοστών (40,90 μ2), που αποτελείται από ένα (1) δωμάτιο, κουζίνα-καθιστικό (ενιαίος χώρος) και λουτροαποχωρητήριο, η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 40.449,20 ευρώ.
η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 6 στο ποσό των 50.000 ευρώ.


7. Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα με στοιχείο Δέλτα ένα (Δ2 ) και πρόσοψη επί της οδού  ,εμβαδού καθαρού μέτρων τετραγωνικών εικοσι ενός και τριάντα εκατοστών (21,30 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών είκοσι επτά και σαράντα εκατοστών (27,40 μ2), που αποτελείται από κουζίνα-καθιστικό (ενιαίος χώρος) και λουτροαποχωρητήριο, η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 28.537,74 ευρώ 

η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 7 στο ποσό των 35.000 ευρώ.


8.Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα με στοιχείο Δέλτα ένα (Δ3 ) και επί της οδού ,εμβαδού καθαρού μέτρων τετραγωνικών τριάντα εννέα και εννέα εκατοστών (39,09 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών πενήντα και σαράντα τεσσάρων εκατοστών (50,44 μ2), που αποτελείται από ένα (1) δωμάτιο, κουζίνα-καθιστικό (ενιαίος χώρος), χωλ και λουτροαποχωρητήριο. η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 49.878,84 ευρώ. 

η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 8 στο ποσό των 60.000 ευρώ.


Τέταρτος όροφος.
9. Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα με στοιχείο Δέλτα ένα (Δ1 ) και πρόσοψη επί της οδού  ,εμβαδού καθαρού μέτρων τετραγωνικών τριάντα ενός και εβδομήντα εκατοστών (31,70 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών σαρνάντα και ενενήντα εκατοστών (40,90 μ2), που αποτελείται από ένα (1) δωμάτιο, κουζίνα-καθιστικό (ενιαίος χώρος) και λουτροαποχωρητήριο, η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 42.287,80 ευρώ.

η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 9 στο ποσό των 52.000 ευρώ.


10.Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα με στοιχείο Δέλτα ένα (Δ2 ) και πρόσοψη επί της οδού  ,εμβαδού καθαρού μέτρων τετραγωνικών είκοσι ενός και τριάντα εκατοστών (21,30 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών είκοσι επτά και σαράντα οκτώ εκατοστών (27,48 μ2), που αποτελείται από κουζίνα-καθιστικό (ενιαίος χώρος) και λουτροαποχωρητήριο. η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 29.834,91 ευρώ 
 η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 10 στο ποσό των 40.000 ευρώ.


11.Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα με στοιχείοο Δέλτα ένα (Δ3 ) και πρόσοψη επί της οδού  ,εμβαδού καθαρού μέτρων τριάντα εννέα και εννέα εκατοστών (39,09 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών πενήντα και σαράντα τεσσάρων εκατοστών (50,44 μ2), που αποτελείται από ένα (1) δωμάτιο, κουζίνα-καθιστικό (ενιαίος χώρος) και λουτροαποχωρητήριο, η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 52.146,06 ευρώ.
 η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 11 στο ποσό των 60.000 ευρώ.


Πέμπτος όροφος
12.Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα με στοιχείοο Δέλτα ένα (Δ1 ) και πρόσοψη επί της οδού  ,εμβαδού καθαρού μέτρων τετραγωνικών τριάντα ενός και εβδομήντα εκατοστών (31,70 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών σαρνάντα και ενενήντα εκατοστών (40,90 μ2), που αποτελείται από ένα (1) δωμάτιο, κουζίνα-καθιστικό (ενιαίος χώρος) και λουτροαποχωρητήριο.η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 44.126,40 ευρώ.

η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 12 στο ποσό των 55.000 ευρώ.


13.Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα με στοιχείοο Δέλτα ένα (Δ2 ) και πρόσοψη επί της οδού ,εμβαδού καθαρού μέτρων τετραγωνικών είκοσι ενός και τριάντα εκατοστών (21,30 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών είκοσι επτά και σαράντα τα οκτώ εκατοστών (27,48 μ2), που αποτελείται από κουζίνα-καθιστικό (ενιαίος χώρος) και λουτροαποχωρητήριο.η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 31.132,08 ευρώ.

η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 13 στο ποσό των 40.000 ευρώ.


14.Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα με στοιχείοο Δέλτα ένα (Δ3 ) και πρόσοψη επί της οδού  ,εμβαδού καθαρού μέτρων τετραγωνικών τριάντα εννέα και εννέα εκατοστών (39,09 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών πενήντα και σαράντα τεσσάρων εκατοστών (50,44 μ2), που αποτελείται από ένα (1) δωμάτιο, κουζίνα- καθιστικό (ενιαίος χώρος) και λουτροαποχωρητήριο, η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 54.413,28 ευρώ

η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 14 στο ποσό των 64.000 ευρώ.


Έκτος όροφος.
15. Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα με στοιχείο Δέλτα ένα (Δ1 ) και πρόσοψη επί της οδού  ,εμβαδού καθαρού μέτρων τετραγωνικών τριάντα ενός και εβδομήντα εκατοστών (31,70 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών σαρνάντα και ενενήντα εκατοστών (40,90 μ2), που αποτελείται από ένα (1) δωμάτιο, κουζίνα-καθιστικό (ενιαίος χώρος) και λουτροαποχωρητήριο,η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 45.965,00 ευρώ

η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 15 στο ποσό των 55.000 ευρώ.


16.Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα με στοιχείοο Δέλτα δύο (Δ2 ) και πρόσοψη επί της οδού ,εμβαδού καθαρού μέτρων τετραγωνικών είκοσι ενός και τριάντα εκατοστών (21,30 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών είκοσι επτά και σαράντα οκτώ εκατοστών (27,48 μ2), που αποτελείται από κουζίνα-καθιστικό (ενιαίος χώρος) και λουτροαποχωρητήριο, η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 32.429,25 ευρώ .

η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 16 στο ποσό των 40.000 ευρώ.

17. Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα με στοιχείοο Δέλτα τρία (Δ3 ) και πρόσοψη επί της οδού  ,εμβαδού καθαρού μέτρων τετραγωνικών τριάντα εννέα και εννέα εκατοστών (39,09 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών πενήντα και σαράντα τεσσάρων εκατοστών (50,44 μ2), που αποτελείται από ένα (1) δωμάτιο, κουζίνα-καθιστικό (ενιαίος χώρος) και λουτροαποχωρητήριο, η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 56.680,50 ευρώ

η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 17 στο ποσό των 60.000 ευρώ.

Εβδομος όροφος.
18.Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα με στοιχείο Δέλτα ένα (Δ1 ) και πρόσοψη επί της οδού , εμβαδού καθαρού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τεσσάρων και εβδομήντα εκατοστών (24,70 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών τριάντα ενός και ογδόντα επτά εκατοστών (31,87) που αποτελείται από κουζίνα-καθιστικό (ενιαίος χώρος) και λουτροαποχωρητήριο, η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 37.605,75 ευρώ .

η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 18 στο ποσό των 43.000 ευρώ.

19.
Ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα με στοιχείο Δέλτα ένα (Δ2 ) και πρόσοψη επί της οδού , εμβαδού καθαρού μέτρων τετραγωνικών τριάντα και δεκατριών εκατοστών (30,13 μ2) και μικτού μέτρων τετραγωνικών τριάντα οκτώ και ογδόντα οκτώ εκατοστών (38,88 μ2), που αποτελείται από κουζίνα-καθιστικό (ενιαίος χώρος) και λουτροαποχωρητήριο, η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 43.688,50 ευρώ

η τιμή πρώτης προσφοράς του υπ΄αριθμ 19 στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Χώροι Στάθμευσης
Επίσης το ισόγειο της οικοδομής περιλαμβάνει 1) την υπ' αριθμ. ένα (1) θέση (ανοιχτή) στάθμευσης αυτοκινήτου που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα και ογδόντα οκτώ (11,88 μ2),η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 1.722,60 ευρώ
Για την υπ' αριθμ. ένα (1) θέση (ανοιχτή) στάθμευσης αυτοκινήτου ως τιμή 1ης προσφοράς ορίσθηκε το ποσό των 2.000 ευρώ.


 1. την υπ' αριθμ. 2 θέση (ανοιχτή) στάθμευσης αυτοκινήτου που βρίσκεται στην πυλωτή της οικοδομής, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα (11,00 μ2), η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 2.392,50 ευρώ.
 Για την υπ' αριθμ. δύο (1) θέση (ανοιχτή) στάθμευσης αυτοκινήτου ως τιμή 1ης προσφοράς ορίσθηκε το ποσό των 2.300 ευρώ.


3)την υπ' αριθμ. τρία (3) θέση (ανοιχτή ) στάθμευσης αυτοκινήτου που βρίσκεται στην πυλωτή της οικοδομής, εμβαδού τετραγωνικών μέτρων έντεκα (11,00 μ2) και η αντικειμενική αξία του οποιου προσδιορίζεται στο ποσό των 2.392,50 ευρώ.
 Για την υπ' αριθμ. τρία (1) θέση (ανοιχτή) στάθμευσης αυτοκινήτου ως τιμή 1ης προσφοράς ορίσθηκε το ποσό των 2.300 ευρώ, 

Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες οι οποίες έχουν συσταθεί με Πράξη Σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης  και η οποία έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Θεσ/νίκης βρίσκονται σε οικόπεδο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών διακοσίων και σαράντα έξι εκατοστών ( 200,46 μ2)  ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.


ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΤΗΛ. ΜΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη


ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ η δυνατότητας αποπληρωμής του τιμήματος  με διακανονισμό και συγκεκριμένα με πίστωση έως και 50% του τιμήματος και καταβολή του πιστωθέντος ποσού σε έντοκες δόσεις με το ισχύον τραπεζικό επιτόκιο μέσα σε ένα (1) έτος από την κατακύρωση, υπό την προυπόθεση ότι το υπολοιπο 50% αυτού (του τιμήματος) θα καταβαλόνταν αμέσως με την κατακύρωση.